Jak zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji

Dobre CV to jeden z najważniejszych punktów przy szukaniu pracy. Żeby zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji warto również skorzystać z innych sposobów. Eksperci przedstawiają 7 sposobów, które zwiększą szansę na znalezienie pracy.

Na jakich warunkach pracodawca może dochodzić roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy

Strony umowy o pracę mogą dochodzić swoich roszczeń przed sądem pracy. O tym, który sąd będzie rozpatrywał sprawy z zakresu prawa pracy decyduje jego właściwość rzeczowa i miejscowa. W razie naruszenia prawa przez pracownika pracodawca może domagać się naprawienia szkody. Roszczenia pracodawcy dotyczą odpowiedzialności materialnej pracownika, naruszenia zakazu konkurencji lub nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pracownicze plany kapitałowe od 2019 r.

Pracownicze plany kapitałowe to kolejny system oszczędzania na emeryturę w ramach trzeciego filara. System ma być obowiązkowy i według zapowiedzi wicepremiera Mateusza Morawieckiego zacząć obowiązywać od 2019 r. Budzą jednak niepokój pracodawców.