Płatności bezgotówkowe w urzędzie to sprawniejsza administracja

PROBLEM

W jaki sposób można usprawnić działanie administracji samorządowej i np. skrócić czas obsługi interesantów?

RADA

Sposobem na rozwiązanie problemu może być wprowadzenie możliwości bezgotówkowego ponoszenia opłat za czynności urzędowe – np. za wydawanie zezwoleń czy dokumentów.

W sprawie niecierpiącej zwłoki osobę można wezwać przez telefon

Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej może być uzależnione od zgromadzenia przez organ odpowiedniego materiału dowodowego. Aby taki zebrać, organ ma możliwość wzywania osób (fizycznych i prawnych) do złożenia zeznań albo wyjaśnień. Wezwanie do dokonania określonej czynności w postępowaniu administracyjnym może być kierowane nie tylko do strony, lecz także do osób trzecich. Kodeks postępowania administracyjnego reguluje też postępowanie organu w sprawach niecierpiących zwłoki.

Nowa dyrektywa może zwiększyć obciążenia przedsiębiorstw

Nowa dyrektywa dotycząca informowania na piśmie pracowników o warunkach zatrudnienia wymaga modernizacji, ale niektóre zawarte w niej propozycje mogą niekorzystnie wpłynąć na rozwiązania krajowe i zwiększyć obciążenia przedsiębiorstw – uważa Konfederacja Lewiatan.

Płaca minimalna w 2018 r. i jej wpływ na inne świadczenia

W 2018 r. płaca minimalna wyniesie 2100 zł brutto. Na rękę to około 1530 zł. Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia, m.in. zasiłek chorobowy czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Jak wymierzyć administracyjną karę pieniężną w związku z ochroną zabytków

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy o administracyjnych karach pieniężnych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ich stosowanie wymaga uwzględnienia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Innymi słowy, urzędy wydające decyzje i postanowienia związane z karami pieniężnymi, biorą pod uwagę ustawę wprowadzającą dany typ kary i przepisy Kodeksu.