Zmiany w ustawie o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi

Rząd przyjął projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, który wdraża unijną dyrektywę w tym przedmiocie. Dyrektywa dot. także udzielania licencji wieloterytorialnych na korzystanie z utworów muzycznych w internecie.

Zakaz handlu w niedziele i święta 2018

W 2018 roku handel w niedziele będzie dozwolony wyłącznie w pierwszą i ostatnią niedziele. Pracownicy będą mieli również skrócony czas pracy do godziny 14. w dniu 24 grudnia 2018 r. z prawem do zachowania wynagrodzenia. Sprawdź w które dni będą zamknięte sklepy. Ustawodawca przewidział szereg wyjątków od stosowania ustawy.

Rząd chce zmodyfikować ubiegłoroczną nowelizację systemu podatkowego

Od wygranych z gier w kasynach nie trzeba będzie, jak do końca 2017 r., płacić podatku dochodowego – zakłada projekt nowelizacji kilku ustaw podatkowych, którym ma się zająć rząd. Dodano, że projekt przywraca korzystne dla sukcesorów firm zmiany podatkowe dot. amortyzacji.

Ograniczenie handlu w niedzielę i święta od marca 2018 r.

Od 1 marca 2018 r. zrobisz zakupy w supermarkecie w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Dotychczas kwestie wykonywania pracy w niedzielę i święta w placówkach handlowych określał kodeks pracy. Zgodnie z dotychczasowymi zapisami praca w święta w placówkach handlowych była niedozwolona, jeśli zaś chodzi o pracę w niedzielę była ona dozwolona ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności.

Do kiedy należy przekazać ZUS IMIR

Płatnicy składek