Pracownikowi samorządowemu można dać wypowiedzenie zmieniające

Zmiana zasad zatrudniania jest możliwa na ogólnych zasadach. Pierwszeństwo mają jednak tryby szczególne dotyczące urzędników.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata z tytułu należnych składek zostanie rozliczona na najstarszą zaległość, a dopiero potem na bieżące składki. W przypadku nieuregulowania zaległości, można utracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa.