Koszty uzyskania przychodów

Spółka organizuje szkolenia dla swoich pracowników. W związku z tym wynajmuje usługę szkoleniową oraz dodatkowo pokrywa koszt noclegu oraz posiłku dla osoby szkolącej (zamawiana jest usługa cateringowa). Ponoszone koszty uwzględniane są jako koszty uzyskania przychodów i zwiększają one koszty szkolenia, natomiast VAT nie jest odliczany. Czy takie postępowanie jest właściwe?

Duże zmiany dla niepełnosprawnych pracowników w 2018 r.

W ramach programu „Za życiem” zmieniono przepisy dotyczące pracodawców osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych pracowników. Dla rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem wprowadzono możliwość stosowania telepracy. Zmiany mają obowiązywać już w 2018 roku.

Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2018 roku

W roku 2018 grożą jeszcze wyższe niż w 2017 r. kwoty grzywien, jakie można orzec za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Stare rachunki bankowe do wpłat ZUS zamknięte od 1 stycznia 2018 r.

Rachunki, na które płatnicy opłacali należności składkowe, zostały zamknięte od 1 stycznia 2018 r. i nie można ich użyć do opłacania składek. Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek mają obowiązek opłacać wszystkie należności na rzecz ZUS jednym przelewem, bezpośrednio na numer rachunku składkowego przyznanemu indywidualnie każdemu z nich.