Jak skutecznie delegować zadania

Trudności związane z delegowaniem można zminimalizować, jeżeli przekazywanie obowiązków zostanie potraktowane jako proces – podzielony na etapy. Delegowanie zadań krok po kroku wyjaśnia ekspert.

Zwolnienie lekarskie a rozwiązanie stosunku pracy

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę może być długotrwała choroba, częste zwolnienia lekarskie z uwagi na stan zdrowia. Ustawodawca w art. 53 Kodeksu pracy przyznaje długi okres ochronny pracownikowi w postaci łącznego okresu pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, tj. 182 lub 270 dni.

Czy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy może być zawarte pod warunkiem

Pracownik będzie wykonywał dla nas pewną pracę. Czy możemy już dzisiaj umówić się z nim, że po jej wykonaniu rozwiązany zostanie z nim stosunek pracy?