Mały ZUS dla małych firm – ważne zmiany

Wśród propozycji zmian w prawie gospodarczym znalazła się propozycja wydłużenia opłacania niższych składek ZUS dla małych firm. Okres ten ma wynosić 3 lata, a nie jak obecnie 2 lata. Ponadto jeśli przychody nie przekroczą 2,5 tys, zł przedsiębiorca będzie płacił nie więcej niż 800 zł. tytułem składek.

Jak może zachować się pracodawca, gdy poweżmie informację o wykorzystaniu przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem