Program dobrowolnych odejść – zgłoszenie programu, jak stosować

Programy dobrowolnych odejść (PDO) głównie są związane z restrukturyzacją zatrudnienia. Stosowane są jako alternatywa dla zwolnień grupowych. Jak zgłosić i stosować program? Czy odejścia w ramach programu są zwolnieniami grupowymi?

Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)

Roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe (nie dotyczy Rb-UN)