Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych

Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych

Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2018 r. składane przez dysponenta części 87

Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2018 r. składane przez dysponenta części 87

Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2017 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia

Ochrona danych osobowych podczas rekrutacji

Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona danych osobowych nie tylko osób zatrudnionych w firmie, ale również kandydatów do pracy. Czy usuwać dane po zakończeniu rekrutacji? Jakie obowiązki ma administrator danych osobowych?

Wysokość składki zdrowotnej w 2018 r.

Znana jest już wysokość składki zdrowotnej w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne i jaką kwotę od podatku ma prawo odliczyć przedsiębiorca w 2018 r.?