Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego do 30 dni

W przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, rodzice będą mogli skorzystać z prawa do zwolnienia z pracy na okres do 30 dni – taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Samorządy nie chcą oddać ekologii ministrowi

Niewykluczone, że miasta protestujące przeciwko reorganizacji regionalnych dyrekcji ochrony środowiska dopną swego. Rząd nie wyklucza zmian w projekcie.