Nie będzie zmian w dotacji na obsługę 500+

Resort rodziny nie prowadzi prac nad zwiększeniem puli pieniędzy dla samorządów na pokrycie wydatków związanych z przyznawaniem świadczeń wychowawczych.