Są zagrożenia w związku z RODO

Możliwość nakładania wielomilionowych kar administracyjnych uznali polscy przedsiębiorcy za jedno z zagrożeń związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt polskiej ustawy do unijnego rozporządzenia trafił do Komitetu ds. Europejskich Rady Ministrów.

Zagrożenia związane z RODO

Możliwość nakładania wielomilionowych kar administracyjnych uznali polscy przedsiębiorcy za jedno z zagrożeń związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt polskiej ustawy do unijnego rozporządzenia trafił do Komitetu ds. Europejskich Rady Ministrów.