Kontrowersje wokół ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wzbudzają kontrowersje z dwóch powodów.