Udostępnienie pracownikowi mieszkania jako przychód pracownika – jak rozliczyć świadczenie

Pracodawca może udostępnić pracownikowi lokal mieszkalny nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością. Nieodpłatne udostępnienie mieszkania pracownikom powoduje powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Jak je rozliczyć?

Co zrobić ze zużytymi sprzętami w fundacji?

Jesteśmy fundacją, która oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą. Działamy m.in. poprzez wspieranie studentów i młodych pracowników naukowych oraz popularyzując naukę. Do realizacji swojej działalności statutowej oraz gospodarczej zakupujemy różnego rodzaju sprzęty oraz materiały. Wśród nich zakupywane są również sprzęty tj. aparat telefoniczny czy laptop, które wykorzystywane są przez naszych pracowników do bieżącej działalności fundacji (zarówno statutowej jak i gospodarczej). Są to zakupy poniżej 3 500 zł w związku z powyższym nie są traktowane jako środek trwały. Na skutek zużycia aparat telefoniczny (6 lat) oraz laptop (4 lata od zakupu) wymagają już wymiany. Tak jak wspomniałam sprzęty te nie zostały wprowadzone na stany magazynowe fundacji jako środek trwały, jednakże w naszej ocenie stanowią fragment inwentarza fundacji i nie możemy sobie pozwolić na ich usunięcie z biura fundacji bez śladu w dokumentacji. W jaki sposób zlikwidować zużyty sprzęt, tak aby żaden z organów kontrolnych nie zarzucił członkom Zarządu przywłaszczenia mienia fundacji lub jego sprzeniewierzenia na potrzeby własne? W przypadku telefonu chcielibyśmy go zezłomować (w związku z powyższym jesteśmy w stanie dostarczyć kwit z dokonanej utylizacji – czy zawsze jest to wymagane?). Natomiast w przypadku laptopa chcielibyśmy go oddać lub odsprzedać (mamy już chętnego nabywcę – osobę prywatną). Czy w takiej sytuacji możliwe jest wystawienie faktury sprzedaży? Nadmienię, że organami kontrolnymi w fundacji jest Komisja Rewizyjna i Rada Fundacji, których członkowie mogliby wchodzić w skład ewentualnych organów – komisji ds. likwidacji (jeśli wymagane). Jak dotąd nie likwidowaliśmy żadnego sprzętu oraz Zarząd nie powołał komisji ds. likwidacji. W jaki sposób dokonać aktu likwidacji lub innych czynności pozwalających zutylizować zużyty sprzęt oraz w jaki sposób odsprzedać/oddać nieużywany już laptop osobie prywatnej? Jak wówczas wyglądają kwestie podatkowe oraz jak określić wartość zużytego sprzętu? Czy w przypadku sprzętów będących środkiem trwałym (który podlega corocznej amortyzacji) procedury będą wyglądać tak samo?