Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe

Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe

WZP-1K – przedsiębiorstwa, WZS-1K – spółki

WZP-1K – przedsiębiorstwa, WZS-1K – spółki