Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe

Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za kwiecień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe