Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe

MF szykuje zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że planowane są zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych, które mają na celu m.in. uszczelnienie systemu i skuteczniejszą eliminację agresywnej optymalizacji podatkowej.