Rozliczenie wynagrodzenia pracownika, który nie dostarczył w porę zwolnienia lekarskiego

Pracownica wiek 55 lat zatrudniona od 01.02.2018 r. na umowę o pracę (pełny etat). W dniu 22.03.2018 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA na okres od 21.03.2018 r. do 20.04.2018 r. jako chorobowe zwykłe. Za marzec 2018 zostało wypłacone tej Pani wynagrodzenie za czas choroby tj. za 11 dni. Następnie córka tej Pani doniosła w dniu 12.04.2018 r. zaświadczenie ze szpitala o przebywaniu tej pracownicy na leczeniu od dnia 05.04.2018 r. do nadal (rozpoznanie: brak informacji w tym zaświadczeniu o chorobie). Prawdopodobnie będzie to dłuższy pobyt około 2 – 3 miesięcy i prawdopodobnie ta Pani jest chora na gruźlicę. Co z wynagrodzeniem za kwiecień 2018 r.? Jak policzyć? Jak traktować poprzednie zwolnienie lekarskie, a jak zaświadczenie ze szpitala?

Urlop na żądanie a świadczenie urlopowe

Urlop udzielony na żądanie pracownika jest dla celów wypłaty świadczenia urlopowego traktowany jak zwykły urlop wypoczynkowy – tłumaczy ekspert.

Awans na stanowisko menedżerskie – jak zarządzać zespołem

Awans na stanowisko menedżerskie jest nagrodą, ale oznacza również duże zmiany. W szczególności gdy do obowiązków nowego kierownika należy zarządzanie zespołem. Odpowiednie przygotowanie menedżera do objęcia stanowiska może znacznie zmniejszyć ryzyko poważnych problemów.