Urlop rodzicielski w późniejszym terminie

Wymiar urlopu rodzicielskiego to 32 lub 34 tygodnie. Pracownik nie musi wykorzystać całego wymiaru urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Jakie warunki należy spełnić by skorzystać z „odroczonego” urlopu rodzicielskiego?

Brak informacji o wysokości składki wypadkowej obliguje do kontaktu z ZUS

Przedsiębiorca, który przez 3 ostatnie lata kalendarzowe składał informację ZUS IWA, lecz nie otrzymał jeszcze informacji z ZUS o obowiązującej go stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, musi jak najszybciej zwrócić się do organu o jej podanie. Płatnikom, którzy korzystają z aplikacji Płatnik składka wypadkowa zaktualizuje się automatycznie. Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe stopy procentowe składki wypadkowej. Zmiany dotyczą m.in. płatników, którym wysokość tej składki indywidualnie ustala ZUS.