Zaległości za dostawę wody w przypadku skomplikowanej sytuacji majątkowej między małżonkami

Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne odcięło wodę do nieruchomości zachowując wszelkie procedury. Zadłużenie powstało w 2017 roku. Po odcięciu wody znalazł się nowy właściciel (żona poprzedniego właściciela nabyła prawo do nieruchomości w drodze darowizny od męża, wraz z intercyzą majątkową), który wystąpił z wnioskiem o podpisanie umowy na dostawę wody. Akt notarialny jaki przedstawił jest z 2013 roku. Jak przedsiębiorstwo powinno postąpić w takiej sytuacji? Czyj to jest dług? Czy musimy podpisać umowę i włączyć wodę?

Powierzenie obowiązków kierownika USC innej osobie

W naszej gminie (gmina do 50 tys mieszkańców) pracownik, który jest zatrudniony na stanowisku inspektora d/s archiwum ma w swoim zakresie czynności także funkcję zastępcy kierownika USC (zastępuje kierownika USC w czasie jego nieobecności; wydaje akty USC, udziela ślubów,itp.). Mając na względzie taką sytuację, czy burmistrz może zatrudnić, bądź przypisać funkcję zastępcy kierownika USC jeszcze innej osobie (dodatkowo) lub innemu pracownikowi mając na względzie art. 6 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego?