Dokumentowanie transakcji z Białorusią i Litwą

Jesteśmy sprzedawcą, nabywcą towaru jest firma z Białorusi. Towar jest transportowany na Litwę i tam dokonywana jest odprawa celna. Transport organizuje firma białoruska. Proszę o wyjaśnienie, czy w tej sytuacji rozpoznajemy u nas eksport towaru, a jeśli tak jakie dokumenty powinniśmy posiadać? Czy mogą to być kopie dokumentów?

Kiedy można skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności

Pytanie dotyczy mechanizmu podzielonej płatności. Czy podatnik będzie mógł skorzystać z dobrodziejstw mechanizmu podzielonej płatności (brak dodatkowego zobowiązania w podatku VAT, brak solidarnej odpowiedzialności itd.) w sytuacji gdy uczestniczy w systemie wspólnego zarządzania płynnością (cash pooling), polegającego na tym, że na koniec dnia rachunek bieżący jest saldowany do zera (zwykły przelew z konta spółki na konto jednostki zarządzającej płynnością), a następnie podatnik zleca dokonanie przelewu w mechanizmie split payment jednostce zarządzającej płynnością w swoim imieniu? Przelew dokonywany jest w imieniu podatnika na konto dostawcy.

Daty księgowania dokumentów podatkowych

Księgujemy sp. z o.o., która jest miesięcznym vatowcem zarejestrowanym do VAT-UE, która otrzymała fakturę kosztową za świadczone usługi FACEBOOK, jednak ta faktura nie posiada daty wystawienia. Dane umieszczone na fakturze to: dane nabywcy, data płatności 30 kwiecień 2018, metoda płatności: konto PayPal informacja: uregulowana i tu podana wartość, kampanie i tu poniżej podane są za jakie kampanie, wykonane płatności, ilość wyświetleń oraz od kiedy do kiedy. Proszę o informację czy mogę zaksięgować fakturę do księgi handlowej, jeżeli tak z jaką datą oraz w jaki sposób wykazać i jakie dokumenty sporządzić w VAT. Czy jakieś dodatkowe opłaty należy uiścić?