Ruszają konsultacje koncepcji nowego prawa zamówień publicznych

Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju

Firmy coraz częściej korzystają z księgowości internetowej

Rośnie zainteresowanie księgowością internetową (online). Oparte na nowych technologiach nowoczesne platformy internetowe służą nie tylko do rozliczeń podatkowych, lecz także do zarządzania sprzedażą czy analiz finansowych.