Nowa umowa o pomocy przy zbiorach w 2018 r.

18 maja 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z tym, rolnicy zatrudniający do pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, ziół powinni zawierać nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej – umowę o pomocy przy zbiorach.

Opodatkowaniu CIT brakuje stabilności

System opodatkowania firm w Polsce nie jest stabilny, ustawa o CIT jest nowelizowana średnio niemal osiem razy w ciągu roku; firmy nie czują się pewnie – wynika z przekazanego raportu Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH poświęconego wprowadzanym w ostatnich latach zmianom podatkowym w CIT.

Pracodawca poniesie odpowiedzialność za zaległości alimentacyjne

W sytuacji, gdy pracodawca w sposób nieuczciwy będzie wypłacał wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, poniesie solidarną odpowiedzialność za zobowiązania alimentacyjne. Takie rozwiązania przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.