Ubezpieczyciele chcą zwolnienia z podatku od aktywów w ramach PPK

Nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada udział ubezpieczycieli w systemie, jednak przy stopie opodatkowania wyższej od limitu kosztów za zarządzanie w umowach PPK i braku zwolnienia z podatku od aktywów ubezpieczyciele będą praktycznie z systemu wykluczeni. Wobec czego Polska Izba Ubezpieczeń wnioskuje o zwolnienie z podatku od środków zgromadzonych w PPK oraz nowych umów pracowniczych programów emerytalnych (PPE).

Split payment (mechanizm podzielonej płatności) – spotkanie w Poznaniu

Rödl & Partner zaprasza na spotkanie, na którym zostaną przedstawione prawne, podatkowe i finansowe aspekty mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2018 r. w biurze Rödl & Partner w Poznaniu, ul. Górki 7. Portal infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych

Półroczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego Rb-BZ2 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych