Urlop zaległy – do kiedy, zgoda pracownika

Urlop zaległy – do kiedy należy go wykorzystać? Czy w celu udzielenia urlopu zaległego niezbędna jest zgoda pracownika?

1 lipca – obowiązek zbadania stanu partycypacji w PPE

PPE zwalania z PPK tylko przy określonym stanie partycypacji pracowników. Co pół roku pracodawca ma obowiązek weryfikować ten stan – 1 stycznia i 1 lipca.

Przestrzeganie norm czasu pracy przy pracy zdalnej

Czas pracy zdalnej – czy możliwe jest zagwarantowanie przestrzegania norm czasu pracy?