Świadczenie rozłąkowe dla kierowców?

Świadczenie rozłąkowe – czy planuje się wprowadzenie rozłąkowego dla kierowców? Jak rozwiązać problem Pakietu Mobilności?