Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

Ochrona przedemerytalna – ile lat?

Ochrona przedemerytalna – ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.