Wrzesień 2021 – godziny pracy, dni wolne od pracy

Wrzesień w 2021 r. – godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz września przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?

Rachunek małżeński w PPK

PPK przewiduje rachunek małżeński. Wówczas małżonkowie mogą korzystać wspólnie ze swoich oszczędności gromadzonych w programie Pracownicze Plany Kapitałowe. Co w przypadku śmierci małżonka?