40-proc. opodatkowanie wydobycia ropy i gazu

od wydobycia węglowodorów mają wynosić ok. 40 proc. zysku brutto z tej działalności – przewiduje przyjęty przez rząd projekt założeń regulacji dotyczących m.in. wydobycia gazu łupkowego. Według premiera przepisy te mają zachęcić inwestorów.