Abolicja składek ZUS dla przedsiębiorców. Jak z niej skorzystać?

Dnia 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa dająca możliwość umorzenia nieopłaconych składek na ZUS osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Abolicja dotyczy okresu od stycznia 1999 do lutego 2009 r.