Polska traci miliardy z powodu luki w VAT

Straty budżetu Polski z powodu tzw. luki podatkowej w VAT mogą wynosić od 5 miliardów do 65 miliardów złotych – wynika z informacji zaprezentowanych na konferencji w siedzibie .

Jak rozliczać czas pracy po wyroku TK

Od 8 października 2012 r. pracodawcy ponownie muszą dodatkowy dzień wolny za święto, które przypada w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Przepisy, które zniosły ten obowiązek, uznał w wyroku z 2 października 2012 r. (sygn. K 27/11) za sprzeczne z Konstytucją RP.

ETS zakazuje agresywnych praktyk handlowych!

Zakazane jest wysyłanie ulotek, listów, kuponów itp. stwarzających fałszywe wrażenie, że klient wygrał nagrodę, podczas gdy w rzeczywistości, żeby ją otrzymać, musi ponieść – orzekł unijny Trybunał Sprawiedliwości.