Bardziej preferencyjne warunki inwestowania dla małych i średnich firm od 2018 r.

Chcielibyśmy, żeby nowa ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych zaczęła realnie obowiązywać od początku 2018 r. – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że realizacja tego „pozytywnego scenariusza” będzie zależała od współpracy w ramach rządu i Sejmu.