Czas na wniesienie odwołania

Sporządzając oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, omyłkowo nie zawarliśmy z pracownikiem pouczenia o przysługującym mu . Jak długo w takiej sytuacji trwa okres, przez który pracownik może wnieść odwołanie?