Czas pracy kierowców – zakres ustawy o czasie pracy kierowców

Ustawa o czasie pracy kierowców dotyczy m.in. kierowców wykonujących przewóz drogowy i zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Kto wchodzi w zakres pojęcia „kierowca”?

Czas pracy po zmianach w Kodeksie pracy

W sierpniu 2013 roku weszła w życie nowelizacja przepisów Działu VI Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy. Wprowadzanie
w życie nowych mechanizmów zawsze musi się odbywać za zgodą reprezentacji pracowników. Jakie zmiany w czasie pracy zostały wprowadzone?

Od kiedy liczyć czas pracy

Nie ma jednoznacznych regulacji dotyczących tego, od jakiego momentu należy liczyć pracownika. Dlatego kwestie te powinny znaleźć się w przepisach wewnętrznych.

Jak wynagradzać za pracę w dłuższym okresie rozliczeniowym

Wprowadzenie dłuższego niż 1-miesięczny okresu rozliczeniowego czasu pracy może okazać się dla firmy sporą oszczędnością. Planując bowiem pracowników w dłuższym okresie nie zawsze powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Jak rozliczyć czas pracy pracowników pracujących w nocy podczas zmiany czasu letniego na zimowy

Pracownicy pracujący na nocną zmianę z 27 na 28 października br. będą faktycznie wykonywali pracę przez 9 godzin. Nastąpi bowiem wtedy z letniego na zimowy. W związku z tym, że pracownicy przepracują 1 godzinę nadliczbową, przysługuje im za nią odbiór czasu wolnego lub dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.