Czy w 2013 r. zmienią się zasady rozliczania dotacji?

Projekt o VAT, nad którym trwają już prace w Sejmie nie przewiduje, wbrew wcześniejszym zapowiedziom zmiany zasad rozliczania dotacji.