Czy w związku z prawem do bycia zapomnianym obowiązek usunięcia danych osobowych dotyczy również kopii zapasowych