Czy wydanie świadectwa pracy można wstrzymać i jak je wydać, jeśli pracownik był np. chory