Dodatkowy dzień wolny w sierpniu 2015 r.

Jeżeli dzień
ustawowo wolny od pracy przypadnie na dzień, w którym pracownik nie pracuje, przysługuje
mu dodatkowy wolny dzień. W 2015 r. pracownicy otrzymają wolny za
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (także Święto Wojska Polskiego) czyli za 15 sierpnia, bowiem przypadnie w sobotę.

Dodatkowy dzień wolny w grudniu 2015 r.

Pracodawca musi
zapewnić dodatkowy od pracy w zamian za święto przypadające w dniu,
w którym pracownik zwykle nie pracuje, najczęściej w sobotę. W 2015 r.
pracownicy otrzymają wolny ? w sobotę przypadnie bowiem drugi dzień
Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia).

Dodatkowy dzień wolny za święto, które wypada w sobotę

W 2014 r. dwa święta wypadają w sobotę. Jednym z nich jest Święto Konstytucji 3 Maja. Oznacza to, że
pracodawca powinien wyznaczyć dodatkowy pracownikom,
którzy mają wolne soboty z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia
pracy.