ETS: radca zatrudniony w urzędzie nie może reprezentować go w Trybunale

Radca prawny zatrudniony w urzędzie tej instytucji przed unijnym Trybunałem – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej polskiego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Radca musi być całkowicie niezależny.