Inspekcja Pracy ostrzega przed podpisywaniem weksli z umową o pracę

O ostrożność przed podpisywaniem weksli in blanco, których wymagają niektórzy pracodawcy przy zawieraniu umowy o pracę, apelują . Przypominają, że podpisanie weksla nie jest obowiązkiem, a roszczenia pracodawcy reguluje już prawo pracy.