Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego przy pracy na część etatu i przy obniżonej normie czasu pracy

Zatrudniamy pielęgniarkę na umowę o pracę w wymiarze 0,3 etatu. Jej dobowa wynosi 7 godz. i 35 min. Ile urlopu wypoczynkowego w dniach/godzinach przysługuje tej pracownicy?