Jak udostępniać pracownikowi informacje o jego wynagrodzeniu

Pracodawca ma dokumenty na żądanie pracownika, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie. Jednocześnie musi dbać, aby nie ujawnić danych dotyczących wynagrodzenia innych pracowników.