Jakie są obowiązki pracodawcy wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

Zakres obowiązków pracodawców związanych z podnoszeniem pracowników zależy od tego, czy pracownik podnosi kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy czy zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej inicjatywy. Jeżeli pracownik dokształca się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy, ma prawo do zwolnień od pracy oraz w niektórych przypadkach do urlopu szkoleniowego. Natomiast pracownicy podejmujący naukę ?na własną rękę? mogą otrzymać od pracodawcy lub bezpłatne zwolnienia od pracy na naukę.