Jakie stawki podatków i opłat lokalnych obowiązują w 2013 r.

Oto górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które W porównaniu z rokiem ubiegłym stawki wzrosły o 4 proc.