Dodatek za pracę w nocy w 2018 r.

Wraz z podniesieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r., wzrośnie również kwota dodatków za pracę w nocy. Wysokość dodatku jest uzależniona od miesięcznego wymiaru godzin do przepracowania, dlatego też będzie się ona różniła w poszczególnych miesiącach.

Rozliczenie podatkowe w związku ze śmiercią pracownika, zleceniobiorcy i wykonawcy

Śmierć pracownika, zleceniobiorcy lub wykonawcy umowy oznacza wygaśnięcie umów. Na podmiotach zatrudniających spoczywają liczne obowiązki, takie jak rozliczenie przychodów z pozostałych po osobie zmarłej praw majątkowych czy obowiązek sporządzenia informacji PIT-11.

Rozwiązanie umowy o pracę w 2018 r. (art. 30)

Art. 30 Kodeksu pracy określa podstawowe zasady dotyczące rozwiązywania umowy o pracę. Jak rozwiązać umowę o pracę w 2018 roku?

Emerytura dla matek wychowujących minimum troje dzieci

Matki, które urodziły więcej niż dwoje dzieci będą miały prawo do emerytury mimo niewypracowanego stażu pracy – taką propozycję złożono w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Emerytura dla matek wychowujących mimimum troje dzieci

Matki, które urodziły więcej niż dwoje dzieci będą miały prawo do emerytury mimo niewypracowanego stażu pracy – taką propozycję złożono w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.