Kiedy Kodeks pracy umożliwia wypłatę ekwiwalentu za urlop?

Zgodnie z Kodeksem pracy wypłata wypoczynkowy jest możliwa, gdy stosunek pracy z danym pracownikiem zostaje rozwiązany lub wygasa, a nie został wykorzystany przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy.