Kiedy należy stworzyć regulamin zwolnień grupowych

Regulamin stanowi źródło prawa pracy. Z tego powodu o jego treści pracodawca powinien poinformować pracowników w sposób zwyczajowo u niego przyjęty.