Kiedy rozwiedziony pracownik może ubiegać się o świadczenia z zfśs na dziecko

Nasz pracownik jest po rozwodzie. Ma syna, na którego . Pracownik nie mieszka z synem. Czy na dziecko tego pracownika przysługuje dofinansowanie z zfśs do kolonii, biletów do kina czy świadczenia w postaci wczasów pod gruszą? Dodam, że zgodnie z obowiązującym u nas regulaminem zfśs, dochód na członka rodziny jest ustalany na podstawie sytuacji materialnej pracowników i może być obniżany o kwotę płaconych alimentów.