Koszty uzyskania przychodów

Spółka organizuje szkolenia dla swoich pracowników. W związku z tym wynajmuje usługę szkoleniową oraz dodatkowo pokrywa koszt noclegu oraz posiłku dla osoby szkolącej (zamawiana jest usługa cateringowa). Ponoszone koszty uwzględniane są jako koszty uzyskania przychodów i zwiększają one koszty szkolenia, natomiast VAT nie jest odliczany. Czy takie postępowanie jest właściwe?