Kto będzie małym podatnikiem w 2013 r.?

 W 2013 r. status będą mieli podatnicy podatku od towarów i usług: