Kto sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?

Kto sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?